Menu

1, 2

50kr

8

50kr

STARTER

1, 2, 3, 6, 7

89kr

1, 2, 3

99kr

1, 2, 3, 11

92kr

1, 2, 3, 6, 7, 11

115kr

1, 2, 6

92kr

SUPPER SOUPS

1, 3, 6, 11

88kr

1, 3

95kr

1, 2, 5

99kr

MAIN COURSES FROM SZECHUAN AND CANTON

1, 3, 12

199kr

1, 6, 11

199kr

1, 6, 11

195kr

1, 5, 6, 8, 10, 11

249kr

1

195kr

1, 6, 8, 11

235kr

1, 12

199kr

1, 6, 11

285kr

1, 10

195kr

1, 4, 6, 11

275kr

1, 6, 8, 11

199kr

1, 12

275kr

1, 5, 11

199kr

FISH AND SHELLBYRRETTED

1, 2, 6, 10, 14

289kr

1, 4, 6, 11

229kr

1, 2, 6, 8, 11

259kr

1, 2, 12

239kr

HOUSE RECOMMENDATION

1, 2, 6, 11

269kr

1, 2, 6, 11, 14

289kr

VEGETAR DISHES

1, 6, 11

179kr

RIS/SPAGETTI

2, 3

179kr

1, 6, 11

179kr

CHEF'S RECOMMENDATION

1, 2, 6, 8, 11

519kr

NORWEGIAN DISHES

1, 3, 7, 9, 10

365kr

1, 3, 7, 9, 10

365kr

CHILDREN'S MENU

6, 9

95kr

6, 9

75kr

6, 9

95kr

DESSERT

1, 3, 5, 7

95kr

1, 3, 5, 7

95kr

1, 3, 5, 7

95kr

1, 3, 5, 7

119kr

PLATE MENU

1, 6

118kr

1, 10

118kr

1, 6

118kr

6, 11

118kr

1, 10

118kr

1, 12

118kr

1

118kr

1, 6, 11

118kr

VARIOUS BEVERAGES

89kr

89kr

89kr

95kr

75kr

80kr

89kr

89kr

95kr

75kr

98kr

7

120kr

89kr

1

78kr

1

55kr

1

90kr

1

50kr

1

95kr

45kr

1

90kr

WINE LIST

Red wine

White wine

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

NB! All wine can contain eggs and sulfite.

ALCOHOL-FREE WINE

12

12

ROSÉVIN

12

NB! All vin kan inneholde egg og sulfitt.

SZECHUAN - 川菜

249kr

249kr

249kr

249kr

379kr

479kr

249kr

429kr

279kr

419kr

279kr

219kr

179kr

179kr

179kr

199kr

199kr

179kr

159kr

149kr

149kr

449kr

449kr

249kr

220kr

220kr

249kr

150kr

ALLERGIES

1. Wheat
2. Shellfish
3. Eggs

4. Fish
5. Peanuts
6. Soy

7. Milk
8. Cashews
9. Celery

10. Mustard
11. Sesame seeds
12. Sulfite

13. Lupine
14. Molluscs
The court is strong